Zemní práce

Zemní práce 1 Zemní práce 2 Minibagr - traktor New Holland

Pro zemní práce používáme minibagr - traktor New Holland s podkopovou lžící o šířce 30 cm. Díky malým rozměrům, kdy šířka traktoru je jen 140 cm, jsme schopni pracovat i na malém prostoru, kam se velké stroje nedostanou. Relativně nízká hmotnost stroje je šetrná vůči okolnímu terénu. Vlastníme též zakladač trávníku – rekultivátor, který využíváme pro založení trávníků nebo pro zkypření a srovnání terénu.

Rozsah zemních prací