Vedení podvojného účetnictví

Kontrola formální správnosti, třídění a uspořádání prvotních dokladů a vyhotovení nezbytných doplňujících dokladů

Zpracování účtové osnovy a vlastní zaúčtování všech účetních dokladů

Vedení účetních knih

Zpracování účetní závěrky

www.businesscenter.cz www.businessinfo.cz www.mfcr.cz