Ceník služeb

Ceny se sjednávají individuálně na základě oboustranné dohody v závislosti na množství prvotních účetních dokladů, formě a kvalitě při předání a časové náročnosti zpracování.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, informativní a mohou se u jednotlivých zákazníků lišit.

Podvojné účetnictví

Plátce DPH Neplátce DPH
základní sazba(do 50 zápisů účetního deníku) zpracování účetního deníku, pokladní knihy, výdajových a příjmových dokladů včetně tisku, evidence pohledávek a závazků 1250,-
(měsíc)
1000,-
(měsíc)
základní sazba(51-100 zápisů účetního deníku) zpracování účetního deníku, pokladní knihy, výdajových a příjmových dokladů včetně tisku, evidence pohledávek a závazků 2500,-
(měsíc)
2000,-
(měsíc)
každý další zápis účetního deníku nad základní sazbu 20,- 15,-
inventarizace zpracování inventury pokladní knihy, prostředků v bance a cenin, závazků, pohledávek a zásob 500 - 1000,-

Výkazy a daňová přiznání

Plátce DPH Neplátce DPH
přiznání DPH zpracování podkladů, výpočet, vytištění a zaslání výkazu 500,- / měs.
700,- / čtvrt.
 
přiznání k silniční dani zpracování podkladů, výpočet, vytištění a zaslání výkazu 200,- / do 3 aut
za každé další vozidlo 50,-
přiznání k dani z nemovitostí zpracování podkladů, výpočet, vytištění a zaslání výkazu  500,-
zpracování statistického výkazu zpracování výkazu vyžádaného ČSÚ (dle obtížnosti) 500 - 1500,-
cash flow v případě úplných výkazů nebo na přání zákazníka (dle obtížnosti) 1 000 - 2 000,-
účetní sestava mimo roční závěrku zpracování rozvahy a výsledovky, evidence pohledávek a závazků, grafů apod. (dle obtížnosti) 500 - 2000,-
roční závěrka zpracování a tisk: rozvaha, výsledovka, daňové přiznání + příloha 3000,-
roční přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ zpracování a tisk 200,-
roční přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu zpracování a tisk 200,-

Zaměstnanci

Plátce DPH - Neplátce DPH
zavedení zaměstnance (nástup/výstup) přihlášení zaměstnace na zdr.pojišťovnu a soc. zabezpečení 150,- / os.
průběžné vedení zaměstnance zpracování mzdy zaměstnance, výpočet soc. a zdr. zabezpečení, zaslání výkazů, zpracování výplatní listiny 200,- / os.
roční výkaz za zaměstnance zpracování mzdového listu, karty důchodového zabezpečení, daňového vyrovnání a výkazu o daních z příjmů ze závislé činnosti 300,- / os.

Ostatní služby

Plátce DPH - Neplátce DPH
jednání a zastupování na úřadech např. účast při kontrolách 250,- / započ.hod.
poradenství účetní konzultace nad rámec účetnictví 250,- / započ.hod.
www.businesscenter.cz www.businessinfo.cz www.mfcr.cz